Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
  • Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam
  • Đã uống rượu bia không lái xe

Giới thiệu

Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ, quyền hạn

1.     Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Kế hoạch và biện pháp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông;

- Chủ trương thành lập Ban An toàn giao thông tại huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) để phối hợp có hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Hướng dẫn Ban An toàn giao thông cấp huyện và các ngành chức năng trong tỉnh xây dựng và thực hiện các kế hoạch, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên đị bàn về các quy định của pháp luật, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành, UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

4. Đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự an toàn giao thông và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các ngành, Ban An toàn giao thông cấp huyện thông qua các Đoàn kiển tra do Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban thường trực quyết định thành lập.

5. Bao cáo khẩn cấp Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh; chủ trì khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

6. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm vủa các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

7. Ban hành quy chế hoạt động của Ban theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thành viên Ban ATGT tỉnh Quảng Nam

Thành viên Ban ATGT tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 4297/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Trưởng ban: Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh.
- Phó trưởng ban Thường trực: Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải.
- Phó trưởng ban: Ông Trương Quang Vinh, Đại tá - P.Giám đốc Công an tỉnh.
- Các Uỷ viên:
1. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
2. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;
3. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
4. Ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở Tư pháp;
5. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế;
6. Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
7. Ông Vũ Nguyễn, Giám đốc Sở Tài chính;
8. Ông Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình;
9. Ông Trần Thanh An, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; 
10. Ông Trương Khuê, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh.
11. Ông Trương Văn Nam, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam;
12. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Đại tá - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
13. Ông Tô Dụng, Thượng tá - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh;
14. Ông Võ Quang Lâm, Chánh Thanh tra Sở GTVT;
15. Ông Nguyễn Đức Chỉ, Đại tá - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh
16. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Đoạn Quản lý Đường sông Quảng Nam;
17. Ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam;
18. Ông Bùi Tô Hoài, Cục quản lý đường bô III
19. Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Công ty Quản lý Đường sắt QN-ĐN;BẢN QUYỀN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUẢNG NAM.
Giấy phép số: 33/GP-BC do cục Báo chí, Bộ văn hóa thông tin cấp ngày 31/01/2007.
Trụ sở: 12 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3852860; Fax: 0235 3852861
Email: atgtqnam@gmail.com.
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập